5db2cd7deb1259906117448268669f7

Biz hakda

company
aboutig
office img

- Biz hakda

20 ýyldan gowrak balyk öndürýän maşyn R&D we önümçilik.

“Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd.” ösen şäherlere ýakyn bolan ousoushan şäheriniň ilkinji milli deňiz ykdysady zolagynda ýerleşýän çygly balyk nahary we balyk ýagy öndürmek üçin enjamlaryň doly toplumyny taslamak we öndürmekde ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana. Şanhaý, Hangzhou we Ningbo ýaly meýdany 30000 metrden gowrak2 we hasaba alnan maýasy 30,66 million CNY.

Kompaniýamyzyň esasy agzalary, 20 ýyldan gowrak wagt bäri balyk öndürýän maşyn R&D we önümçilik edenlerdir. Önümiň hili we tehniki ülňüleri, 20 ýyllyk tehnologiýa we tejribe toplanylandan soň Hytaýda we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümleriň ösen derejesine ýetdi. Dürli ýurtlarda dürli görnüşli balyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup, daşary ýurtlarda we içerki bazarda ýokary abraý gazanyp, ýörite öndürilen balyk önümlerini öndürmek boýunça baý tejribämiz bar.

Ajaýyp ussatlygymyz we döredijiligimiz

Professional gözleg we gözleg toparynyň we müşderiniň maslahatyna esaslanyp, çitin, et we süňk nahary, fermentlenen dökün we beýleki önümler üçin amatly dürli enjamlary gaýtadan işledik. Customershli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin has ösen we amatly balyk eti enjamlaryny üpjün etmäge ünsi jemläp, yzygiderli täzelik ederis.

Şeýle hem, ähli müşderilere ýokary hilli hyzmat bermek üçin tejribeli gurnama we satuwdan soňky hyzmat toparymyz bar. Dizaýn, önümçilik, gurnama, satuwdan soňky hyzmat we taýýar önümleriň satuwyny birleşdirýän hünärmen öňdebaryjy kärhana gurmagy maksat edinýär.

Zawod gezelenji

Korporatiw maksatlar

"Hilde diri galyň, döredijilikde ösüň" maksadyna eýerip, ýokary hilli önümlerimize, innowasiýa tehnologiýalaryna we gowy karzymyza esaslanyp, ähli müşderiler bilen özara hyzmatdaşlyga we ösüşe garaşýarys.

aboutimg (4)
aboutimgaboutimg-(3)
aboutimg-(3)
aboutimg-(2)