5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiliginiň liniýasy Dehumidifier süzgüji

Gysga düşündiriş:

  • Dehumidifikator süzgüçiniň içinde, PP polihedral topy ýerleşdirip, dehumidifikasiýa we dezodorizasiýa has gowy işleýär.
  • Minara poslamaýan we uzak hyzmat wagty bilen poslamaýan polatdan doly ýasalan.

Düwürtik modeli: SCT-1200 、 SCT-1400

 

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dehumidifier süzgüji dezodorizasiýa ulgamynda möhüm prosesdir. Dehumidifikasiýa ädimi, Ion fotokatalitiki arassalaýjynyň içindäki Ion lampa turbasyna we ultramelewşe lampa turbasyna zeper ýetirýän we dezodizasiýa täsirine täsir edýän Ion Photocatalytic Arassalaýjysyna çyglylyk bilen galyndy buglaryndan gaça durýar. Dehumidifier süzgüji içerde we daşarda iki gatlak bilen bezelendir we içki gatlak PP köp taraply içi boş sferalar bilen gaplanýar. Galyndy buglary ýokarky böleginden Dehumidifier süzgüçine girýär we PP köp taraply çukur sfera gaplaýyş gatlagyndan geçýär, bu galyndy bugynyň galýan wagtyny artdyrýar we dehumidifikasiýa täsirini güýçlendirýär.

Polipropilen plastmassa topundan ýasalan PP köp taraply çukur sferalary, ajaýyp himiki garşylygy, uly boşluk aýratynlyklary, şeýle hem ýokary gaz tizligi, köp pyçakly, ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, uly ýerüsti meýdany, kiçi garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar. PP köp taraply içi boş sferanyň wezipesi, daşky gurşawy goramak enjamlaryna galyndy buglaryny we galyndy suwlaryny arassalamakda kömek etmekdir. Daşky gurşaw doldurgyjynyň täze görnüşi hökmünde, galyndy buglaryny we galyndy suwlary bejermekde gowy täsir edýär we suw buglaryny aýyrmak, hlor aýyrmak, kislorody aýyrmak we kömürturşy gazyny aýyrmak ýaly daşky gurşawy goramak enjamlarynda giňden ulanylýar.

Dehumidifier süzgüji, poslama garşy we uzak hyzmat wagty bilen SUS304 poslamaýan polatdan doly ýasaldy. Önümi götermek, daşamak we gurnamak üçin amatly göteriji gabyň dizaýny bilen kabul etmek. Galyndy buglary bilen rozetkanyň we dezodizasiýa turbasynyň arasyndaky baglanyşyk flanes gurluşyndan ýasalýar we sökmek we hyzmat etmek üçin amatly bolan göni kebşirlemegiň ýerine boltlar bilen berkidilýär.

Gurnama ýygyndysy

Dehumidifier-Filter-3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň