5db2cd7deb1259906117448268669f7

Balyk önümçiligi liniýasy gyzgyn suw çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Gyzgyn suw çüýşesi konusyň aşagyndaky silindrdir. Onuň wezipesi, süýji suw bakdan doly bolandan soň bugyň talap edişi ýaly süýji suwy gönüden-göni gyzdyrmakdyr. Şondan soň süýji suw Tricanter we Centrifuge-a üznüksiz iýmitlenýär, enjamlary arassalamak we aýralygy kepillendirmek üçin.

Suw derejesi ýüzýän klapan bilen awtomatik dolandyrylýar, şonuň üçin el bilen işlemek hökman däl. Doly poslamaýan polat, şonuň üçin ýuwýan suwuň arassa bolmagyny üpjün ediň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

Heating System and Tanks (2)

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Bug rozetkasy

5.

Dur

2.

Suwuk giriş flanes

6.

Palçyk rozetkasy

3.

Tank bedeni

7.

Bug ýyladyş enjamy

4.

Suwuk çykyş flanes

8.

Floüzýän top klapan

Gurnama ýygyndysy

Hot Water Tank (2)Hot Water Tank (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň