5db2cd7deb1259906117448268669f7

Leeke nurbat basyşynyň täze görnüşi.

Üznüksiz innowasiýa we ösüşi maksat edinip, bazaryň zerurlyklary bilen birlikde, Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd, leeke nurbat metbugatynyň täze görnüşini özbaşdak ösdürdi. Bar bolan nurbat pressleri gaty giňden ulanylsa-da, gaty suwuk bölünmek üçin gysylmaly we suwsuzlanmaly dürli materiallar sebäpli, bir görnüşli nurbat pressiniň materiallaryň dürlüligine uýgunlaşmagy kyn. Bu, nurbatly metbugat öndürýän kärhanalaryň köp pudakly paýlanmagyna we gaty suwuklygyň bölünişiniň umumy duýgusyna laýyk bolup bilmeýän güýçli degişliligine getirýär. Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen nurbat pressi, çarçuwadan, durnukly ekran torundan, hereketli ekran çarçuwasyndan, spiral şahdan, giriş we rozetka, gapakdan ýokary suwsuzlyk we guraklyk bilen ýeke nurbatly pressiň täze görnüşidir. gabyk, hereketlendiriji enjam we gidrawlik ulgam. Ekranda bir gatly ekran plastinkasy kabul edilýär we ekran plastinkasyndaky deşik konus deşik gurluşy bolup, deşikden erkin suwuklygyň çykmagyna we material petiklenmeginiň öňüni alýar. Spiral şahanyň momentine hakyky wagtda gözegçilik etmek we awtomatiki gözegçilik etmek bilen, müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin rozetkadaky materialyň optimal guraklygy we durnuklylygy kepillendirilýär. Metbugat, şeýle hem suw düzümine we ýokary zaýalanýan materiallara iýmit galyndylaryny we beýleki organiki maddalary suwsuzlandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Old type of double screw press (1)
Old type of double screw press (2)

Iki nurbatly basyşyň köne görnüşi

New type of single screw press (1)
New type of single screw press (2)

Singleeke nurbat basyşynyň täze görnüşi


Iş wagty: Awgust-05-2021