5db2cd7deb1259906117448268669f7

Çygly balyk nahary we nebit zawodynyň köpçülikleýin deňagramlylygy

Maýa goýumlary, zawodyň ýerleşýän ýeri, hapalanmak zerurlygy we ş.m. boýunça iň amatly ýerleşiş üçin ähli müşderilere maslahat berip bileris. Bu ýerde salgylanma üçin gysgaça maglumat bermek üçin 4-nji zawody mysal alyň. Balansyň statistikasy, esasanam balyk ýagynyň hasyllylygy çig balyk görnüşlerinden we balykçylyk möwsüminden tapawutlanýar.

2020041314520135