5db2cd7deb1259906117448268669f7

Belok suw gyzdyryjy (Gowy balyk nahary we ýagy gaýtadan işleýän belok suw gyzdyryjy maşyn we enjamlar)

Gysga düşündiriş:

  • Taýak suwuny belok suw çüýşesinden Trikantere çenli gyzdyrmak üçin ulanylýar.
  • Içindäki döwük gurluşy üstündäki koksy aýryp, ýyladyş netijeliligini üpjün edip biler.
  • Ykjam gurluş dizaýny gurnama ýerini tygşytlap we turbageçirijini ýönekeýleşdirip biler.
  • Içki gabyk poslamaýan polatdan ýasalýar, bu poslama garşy we has uzak hyzmat wagtyna getirýär.

Adaty model: SJRQ-Ø219 * 3000, SJRQ-Ø219 * 4000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Ölçeglerimm

Kuwwat (kw

L

W

H

SJRQ-Ø219 * 3000

3000

380

640

0.25

SJRQ-Ø219 * 4000

4000

380

640

0.25

iş ýörelgesi

Buraw pressinden çykarylýan belok suwy, Trikantere girmezden ozal gyzdyrylmaly we nebit bilen suwuň bölünmegine amatly 90 ℃ ~ 95 at temperaturada gözegçilik edilip bilner. Iş prinsipiBelok suw gyzdyryjybelok suwuny bug bilen belok suwunyň arasynda gytaklaýyn ýylylyk çalşygy arkaly gyzdyrmakdyr. Bug, elektrik ujunyň bug girelgesinden gabyk izolýasiýa örtügine, belok suwy bolsa esasy şaha girýär.Belok suw gyzdyryjyelektrik däl ujundan. Bug bilen belok suwunyň arasynda gytaklaýyn ýylylyk çalşygyndan soň, ýylylyk alyş-çalyş prosesinde emele gelen kondensat suwy, elektrik däl ujuň aşagyndaky kondensat rozetkasyndan we gyzdyrylan belok suwy elektrik nokadyndaky rozetkadan çykýar we soň merkezden gaçyryş bölünişi üçin Trikantere iýmitlenýär. Bug we belok suwy has gowy ýyladyş effektini gazanmak üçin rozetkadan çykýan belok suwunyň temperaturasy iň ýokary bolmagy üçin belok suw gyzdyryjysyna ters tarapdan girýär.

Gurluşy

Protein Water Heater (3)

No.ok.

Düşündiriş

No.ok.

Düşündiriş

1.

Belok suw giriş flanesleri

5.

Eplenç bogun

2.

Kondensirlenen suw rozetkasy

6.

Bug giriş flanes

3.

Foot stend

7.

Belok suw rozetkasy

4.

Barrel-beden bölekleri

8.

Izolýasiýa gapagy

Gurnama ýygyndysy

Protein Water Heater (5) Protein Water Heater (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň